Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Hali Targowej w Gdyni

Umowa nr SK/863/MB/25-W/2009 zawarta   w dniu 15.05.2009r. z Firmą Biernat Architekci z siedzibą w Gdyni, przy ul. Starowiejska 14/7 o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego za kwotę brutto 329.400 zł    oraz  z terminem  jej opracowania -  120 dni od daty podpisania umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data udostępnienia informacji: 18.05.2009