Zawarcie umowy na zakup albumów fotograficznych o tematyce gdyńskiej

W dniu 06.05.2009 r. zawarta została umowa nr SK/833/PB/59-W/2009 na kwotę 80.000 zł brutto pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, a Wydawnictwem ALTER EGO Sławomir Kitowski, ul. Wrocławska 83A/ 6, 81-553 Gdynia. Przedmiotem umowy jest 1000 szt. albumów fotograficznych o tematyce gdyńskiej.
Zamówienia udzielono w wyniki postępowania w trybie z wolnej ręki (art. 66, 67 ustawy pzp) Nr EZP 340/49/PB/09.
Oryginał umowy znajduje się w wydziale Biuro Prezydenta UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data udostępnienia informacji: 15.05.2009