Zawarcie umowy na współorganizację wydarzenia Gdynia Design Days 2009

W dniu 19.03.2009 r. została zawarta umowa nr SK/141/PB/3-W/2009 na kwotę 680.000 zł brutto pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, a Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa. Przedmiotem umowy jest współorganizacja wydarzenia Gdynia Design Days 2009. Zamówienia udzielono w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki (art. 66 w zw. z art. 5 ust.1 ustawy pzp) EZP nr 340/110/PB/08.
Oryginał umowy znajduje się w wydziale Biuro Prezydenta UM Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Białek
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data udostępnienia informacji: 15.05.2009