Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

Numer umowy:SK/2398/PB/187-W/2009
Data podpisania:29 grudnia 2009 r.
Przedmiot zamówienia:Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:"Grupa Travel Sp. z o.o." ul. 10 Lutego 10 81-301 Gdynia
Wartość zamówienia:-
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Agata Lewandowska
Telefon:58 66 88 208
E-mail:international@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Referacie Współpracy z Zagranicą w Biurze Prezydenta
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data udostępnienia informacji: 04.01.2010