Zakupu oraz wykonania nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/306/UI/83/W/2009 z dnia 08.05.2009r
na kwotę brutto 104 612,83 zł

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


WYKONAWCA

GREENEX s.c. J. Barański, W. Kurpiewski,
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 27 A

Osoby upoważnione do kontaktów:
Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, 

w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, 
Fax. 058 6688302 w godz. 800-1600
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 13.05.2009