Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją

Numer umowy:KB/759/UI/262/W/2009
Data podpisania:30/11/2009
Przedmiot zamówienia:Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna 81-601 Gdynia, ul. Amona 26
Wartość zamówienia:221 399,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 88 80
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 01.12.2009