Zagospodarowanie terenu Nabrzeża Pomorskiego – rejon zespołu pawilonów usługowych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/269/UI/74/W/2009 z dnia 27.04.2009r
na kwotę 1 817 800,00 zł brutto


ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Osoby upoważnione do kontaktów:
Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, pokój 235,  w godz. 800-1600
w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, pokój 235 , w godz. 800-1600
fax 058 6688302
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT",
81-571 GDYNIA,
ul.Starochwaszczyńska 64


Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 29.04.2009