Wykonawca robót budowlanych: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego.

Numer umowy:KB/722/UI/242/W/2009
Data podpisania:17.11.2009r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum, reprezentowane przez: Firmę Budowlano Drogową,,MTM''SA,81-038 Gdynia ul.Hutnicza 35-Lidera Konsorcjum. Uczestnikami Konsorcjum są także: - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.,42-400 Zawiercie ul.Okólna 10, - Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź SA, 94-112 Łódź, ul.Bratysławska 52.
Wartość zamówienia:59 677 295,65 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 66 88 306
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 19.11.2009