Wykonanie zraszania płyty boiska rugby

Numer umowy:KB/705/UI/233/W/2009
Data podpisania:30.09.2009r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją:Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni, obejmujących wykonanie: - instalacji zraszania płyty boiska - punktu podłączenia do zasilania w energię elektryczną wozów transmisyjnych TV - dodatkowej linii kablowej zasilającej agregat prądotwórczy w zmienionej lokalizacji - odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół płyty boiska, z uwagi na zwiększenie powierzchni utwardzonej kostką betonową - ogrzewania rynien dachowych, koszy i rur spustowych - zasilania elektrycznego centrali sterownia klapami dymowymi - zabezpieczenia skarpy płytami MEBA.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Marbud Ryszard Marcinkiewicz 81-206 Gdynia ul.Morska 147
Wartość zamówienia:659.647,85 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58-66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 26.11.2009