Wykonanie ogrzewania płyty boiska stadionu rugby

Numer umowy:KB/518/UI/147/W/2009
Data podpisania:21.07.2009r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją:Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni, obejmujących wykonanie ogrzewania płyty boiska ( w oparciu o przekazany zamienny projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikację techniczną).
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstw0 Produkcyjno-Handlowo Usługowego Marbud Ryszard Marcinkiewicz 81-206 Gdynia ul. Morskiej 147
Wartość zamówienia:951.792,60 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 26.11.2009