Wykonanie dodatkowego drenażu płyty boiska rugby

Numer umowy:KB/785/UI/276/W/2009
Data podpisania:10.12.2009r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją:Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni, w zakresie: - wykonania dodatkowego drenażu płyty boiska - dodatkowej furtki i bramki obrotowej dla VIP-ów w strefie wejściowej na teren boiska - montażu żaluzji antywłamaniowych w oknach kontenerów kasowych - wygrodzenia na trybunach – balustrada i furtki na koronie trybuny przy centrum dowodzenia - systemu wejściowego na maszty oświetleniowe.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Marbud Ryszard Marcinkiewicz 81-206 Gdynia ul. Morska 147
Wartość zamówienia:240.427,71 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 16.12.2009