Utwardzenie nawierzchni płytami yomb w ul. Jana z Tarnowa i w ul. Zbrojnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni.

Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr KB/624/UI/201/W/2009 z dnia 18.09.2009r na kwotę brutto: 831 578,94 zł.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasta Gdyni , 81-382 Gdynia AL.M.Piłsudskiego 52/54

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT
81-571 Gdynia ul.Starochwaszczyńska 64

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
Elżbieta Wójcicka - st.specjalista
w zastępstwie Bartosz Wardencki - inspektor
fax: 058-66 88 302 - Wydział Inwestycji, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Oryginał umowy znajduje się w pokoju 235.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 24.09.2009