Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy

Numer umowy:KB/5720/UI/240/W/2009
Data podpisania:03.11.2009
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pracownią Projektową Zagospodarowania Terenu Dróg i Zieleni
Wartość zamówienia:156 160,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Jędrzejewska
Telefon:58 668-88-84
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji, pok. 227
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Data udostępnienia informacji: 13.11.2009