Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni.


Dnia 15 kwietnia 2009 r. zawarta została umowa nr KB/286/UI/76/W/2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni.

Zamawiający

GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-328
Telefon 058 66 88 300, faks 058 668 83 02, e-mail umgdynia@gdynia.pl

Wykonawca

Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane EDBUD
ul. Wierzbowa 25, 81-558 Gdynia

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa ulic Oliwkowej i Sojowej w Gdyni.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę w wysokości 195 200,00 zł. brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście zł.00/100) w tym podatek Vat 22%.

Osoba upoważniona do kontaktów:
Elżbieta Długi, podinspektor, pok. 227, fax. 058 668 83 02 w godz. 8.00-16.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Data udostępnienia informacji: 08.05.2009