Roboty dodatkowe związane z inwestycją "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul.Spokojnej

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/332/UI/97/W/2009 z dnia 22.05.2009r
na kwotę brutto 235 195,87 zł


ZAMAWIAJĄCY


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27


Osoby upoważnione do kontaktów:
Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, pokój 235,
w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, pokój 235 ,
Fax. 058 6688302 w godz. 800-1600
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 30.06.2009