Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania:Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską

Dnia 02.01.2009r została zawarta umowa z firmą Polski Rejestr Statków SA z Gdańska na kwotę: 192.760,00 zł brutto na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską.
Umowa nr KB/1/UI/1/W/2009

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 07.01.2009