Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni

Numer umowy:KB/706/UI/234/W/2009
Data podpisania:02.11.2009r
Przedmiot zamówienia:Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Portowe ”SIEĆ” Sp. z o.o. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
Wartość zamówienia:54 795,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 8880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 05.11.2009