Oświetlenie drogowe ul. Krętej w Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/212/UI/52/W/2009 z dnia 23.03.2009r na kwotę 63 214,90 zł brutto

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni,
81-382 Gdynia,
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Osoby upoważnione do kontaktów:
Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, pokój 235, fax 058 6688302 w godz. 8.00-16.00
w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, pokój 235 , fax 058 6688302 w godz. 8.00-16.00
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

WYKONAWCA, któremu udzielono zamówienia:


Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX” Edward Pastuła,84-120 Władysławowo,
ul. Ignacego Krasickiego 40,

Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 23.03.2009