Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji: Rozbudowa ul.Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ul.Podgórską i z ul.Kuśnierską w Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/578/UI/182/W/2009 z dnia 28.08.2009r
na kwotę brutto 63 440,00 zł


ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


WYKONAWCA

Biuro Obsługi Budownictwa POWIERNIK,
84-232 Rumia,
ul. Gdańska 47/31


Osoby upoważnione do kontaktów:
Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, pokój 235,
w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, pokój 235 ,

Fax. 058 6688302 w godz. 800-1600
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 07.09.2009