Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji Rozbudowa ul.Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul.Unruga w Gdyni

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/494/UI/34/W/2009
z dnia 03.07.2009r na kwotę brutto 634 400,00 zł


ZAMAWIAJĄCY


Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


WYKONAWCA

Polski Rejestr Statków S.A.
80-416 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126


Osoby upoważnione do kontaktów:

Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, pokój 235,
w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, pokój 235,
Fax. 058 6688302 w godz. 800-1600
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 13.07.2009