Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej "Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla SP nr 18"

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr KB/534/UI/156/W/2009 z dnia 28.07.2009r
na kwotę brutto 96 000,00 zł


ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54


WYKONAWCA
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o.
85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99


Osoby upoważnione do kontaktów:
Bartosz Wardencki stanowisko służbowe inspektor, pokój 235,
w zastępstwie:
Elżbieta Wójcicka stanowisko służbowe st. specjalista, pokój 235 ,

Fax. 058 6688302 w godz. 800-1600
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl


Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Inwestycji, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 20.08.2009