II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni

Numer umowy:KB/760/UI/263/W/2009
Data podpisania:30/11/2009
Przedmiot zamówienia:II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz 81-206 Gdynia, ul.Morska 147
Wartość zamówienia:3 341 909,30 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 8880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 30.11.2009