Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Snycerskiej i częściowo w ul.Kołodziejskiej w Gdyni

Numer umowy:KB/738/UI/250/W/2009
Data podpisania:23/11/2009r
Przedmiot zamówienia:Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Snycerskiej i częściowo w ul.Kołodziejskiej w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:”PRI-BUD” Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 8
Wartość zamówienia:146 580,72 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 88 80
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 24.11.2009