Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/620/UI/197/W/2009
Data podpisania:14.09.2009r
Przedmiot zamówienia:Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Ogrodniczo-Budowlany ”BAOBAB” Marcin Jażdżewski 81-589 Gdynia, ul. Kacze Buki 13
Wartość zamówienia:767 830,33
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Wardencki
Telefon:58 668 83 06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 668 88 80
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 19.11.2009