Aktualizacja systemu monitoringu i kontroli dostępu dla stadionu rugby przy ul. Sportowej- prace projektowe.

Numer umowy:KB/463/UI/130/W/2009
Data podpisania:24.06.2009r
Przedmiot zamówienia:Wykonanie prac projektowych związanych z aktualizacją systemu monitoringu i kontroli dostępu dla stadionu rugby przy ul. Sportowej.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Architektoniczne „Stalprojekt” S.C. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 11
Wartość zamówienia:98.820,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Wójcicka
Telefon:58 66 88 880
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 26.11.2009