Z dnia 2008-12-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2008 r. w sprawie:
  • 8583/08/V/O powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych” i „Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzhaimera, oraz ich opiekunów”, „Profilaktyka przez sport”
  • 8584/08/V/U wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznegop w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt YOMB na odcinku ul. Fregatowej"
  • 8585/08/V/S uruchomienia środków finansowych w roku 2009 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 53/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.12.2008