Z dnia 2008-11-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2008 r. w sprawie:
  • 8349/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni’’
  • 8350/08/V/U zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem ,,Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
  • 8351/08/V/S akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.12.2008