Z dnia 2008-11-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.11.2008 r. w sprawie:
 • 8292/08/V/P organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu pod nazwą „MIKOŁAJKI”
 • 8293/08/V/R akceptacji aneksu Nr 2/2008 do umowy KB/13/MOPS/2008 z dnia 02.06.2008 r. w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 8294/08/V/O przekazania niesprawnych obrabiarek TUM 25 ze stanu Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na stan Akademii Morskiej
 • 8295/08/V/S akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 8296/08/V/S akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na dostawę materiałów biurowych
 • 8297/08/V/P zmiany zarządzenia nr 2085/07/V/P dotyczącego wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
 • 8298/08/V/S zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r
 • 8299/08/V/M remontu szamba przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Północnej w Gdyni
 • 8300/08/V/M wymiany drzwi wejściowych w świetlicy socjoterapeutycznej w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 8301/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Pionierów, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8302/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8303/08/V/M wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Bp. Dominika 13A w Gdyni ”
 • 8304/08/V/P zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem Gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2009”
 • 8305/08/V/M zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję ogłoszenia dotyczącego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni
 • 8306/08/V/M udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie koszulek polo z logo promującym regaty The Tall Ships’ Races 2009 Gdynia
 • 8307/08/V/P przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 8308/08/V/P powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2009 roku, ogłoszonego Zarządzeniem nr 8024/2008/V/P
 • 8309/08/V/M zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie remontu budynku i pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni”
 • 8310/08/V/S akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r
 • 8311/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Wiczlińskiej
 • 8312/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie analiz ruchu wraz z koncepcyjnym projektem organizacji ruchu w obrębie osiedla Hovnanian
 • 8313/08/V/U udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie opracowania „Projektu organizacji ruchu ulicy Jałowcowej
 • 8314/08/V/M pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni aportem w postaci nieruchomości położonej przy ul. Lotników i infrastruktury wodociągowej
 • 8315/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 8316/08/V/S wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 8317/08/V/M udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej ważności zawartych umów o świadczenie usług komunikacyjnych
 • 8318/08/V/M skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym – (boks handlowy nr 249)
 • 8319/08/V/M zlecenia do kwoty 14.000 EUR, czyszczenia flag promujących imprezy miejskie
 • 8320/08/V/M zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, druku plakatów o treści promującej Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
 • 8321/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 8322/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr KB/469/UI/147/W/2006 dotyczącej zadania: ,,Remont mola spacerowego w Gdyni Orłowie”
 • 8323/08/V/U uchylenia zarządzenia nr 7998/08/V/U
 • 8324/08/V/U akceptacji zmiany treści umowy nr KB/731/UI/286/W/2007 z dnia 14.11.2007 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
 • 8325/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa oświetlenia przy ul. Rtęciowej w Gdyni
 • 8326/08/V/U zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Wymiana oświetlenia w ul. Miętowej i ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni”
 • 8327/08/V/U udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa oświetlenia przy ul. Żelaznej w Gdyni”
 • 8328/08/V/U akceptacji zmian treści umowy nr KB/549/UI/117/W/2008 z 17.09.2008 r. na wykonanie robót związanych z przebudową części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni w zakresie wymiany świetlika dachowego i dostosowania opraw oświetleniowych
 • 8329/08/V/P zmiany zarządzenia nr 6381/08/V/P z 2008-06-03 w sprawie realizacji cyklu imprez Rady Dzielnicy Oksywie w ramach konkursu "Kultura w dzielnicy" na przestrzeni od maja do grudnia 2008 r. zmienionego zarządzeniem nr 6835/08/V/P z 2008-07-01
 • 8330/08/V/P akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby UM Gdyni w 2009 r.
 • 8331/08/V/S wyrażenia zgody na przygotowanie napojów dla pracowników UMG – uczestników szkolenia
 • 8332/08/V/M zwrotu najemcy lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 139 kosztów wykonania adaptacji lokalu
 • 8333/08/V/M nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości lokalowych stanowiących własność SM „Własny Dach” położonych przy ul. Żeliwnej 19
 • 8334/08/V/M udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dzienniku „Fakt”
 • 8335/08/V/M akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR 64 bitowego komputerowego systemu operacyjnego do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 8336/08/V/M wszczęcia postępowania o zamówienie publicznego powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na wykonanie 20 sek. filmu reklamowego Gdynia Orłowo Nadmorskie
 • 8337/08/V/M udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie 20 sekundowego filmu „Gdynia Orłowo Nadmorskie”
 • 8338/08/V/M ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ejsmonda
 • 8339/08/V/M akceptacji wyników postępowania przetargu ofertowego na sprzedaż uszkodzonego samochodu Urzędu Miasta Gdyni marki Renault Trafic
 • 8341/08/V/P przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 8342/08/V/M zakupu czasu antenowego na kanale TVN 24, TVN CNBC na emisję spotu informującego o sprzedaży nieruchomości w Gdyni Orłowie
 • 8343/08/V/M wyrażenia zgody na akceptację treści aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II
 • 8344/08/V/M wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nakładów poniesionych na gruncie gminnym przy ul. Ejsmonda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.12.2008