Z dnia 2008-11-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.11.2008 r. w sprawie:
  • 8201/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR na tłumaczenie z języka polskiego na język angielski fiszki opisującej projekt pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni”
  • 8202/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 7872/08/V/P dotyczącego wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2009 r.
  • 8203/08/V/O - zawarcia umów zlecenie na prowadzenie zajęć logopedycznych i edukacyjno-opiekuńczych w przedszkolach w ramach projektu „Małe dzieci w wielkim mieście” rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.11.2008