Z dnia 2008-10-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.10.2008 r. w sprawie:
 • 7897/08/V/O - organizacji uroczystości wręczenia przez władze miasta najlepszym uczniom i studentom stypendiów Miasta Gdyni na rok 2008/2009 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni
 • 7898/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2009 roku”
 • 7899/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej
 • 7900/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
 • 7901/08/V/O - dofinansowania kosztów obchodów 50 – lecia przyszkolnej 30 Wodnej Drużyny Harcerzy im. Komandora Bolesława Romanowskiego organizowanych przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 7902/08/V/O - przekazania przez Zespół Szkół Nr 10 części budynku przy ul. L. Staffa 10 Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Gdyni
 • 7903/08/V/O - dofinansowania autorskiego programu „Jedynka dzieciom” realizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 7904/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów gwarancyjnych dwóch skuterów Straży Miejskiej do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 7905/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup środków czystości i papierowych środków sanitarnych dla UMG i sprzętu dla PSM w 2008r
 • 7906/08/V/P - wykonania demontażu i montażu kamer monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia Orłowo
 • 7907/08/V/P - wykonania monitoringu wizyjnego w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino
 • 7908/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r.
 • 7909/08/V/M - ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 23 w Gdyni
 • 7910/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 4 w Gdyni
 • 7911/08/V/M - wykonania remontu schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Chabrowej 7 w Gdyni
 • 7912/08/V/M - podłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni
 • 7913/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Gdyni
 • 7914/08/V/M - wymiany pionu wodnokanalizacyjnego w budynku przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni
 • 7915/08/V/M - przejęcia budynku mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni w zasób gminny
 • 7916/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7557/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 września 2008 roku dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 7
 • 7917/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7918/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7919/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Abrahama 62 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7920/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Ledóchowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7921/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 7922/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 12 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Żeromskiego
 • 7923/08/V/M - przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania Komisji Przetargowej
 • 7924/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 7702/08/V/M dotyczącego warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej a docelowo pod drogę publiczną
 • 7925/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7926/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7927/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/137/D/087, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Jana Brzechwy
 • 7928/08/V/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr 81/77, przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Bernadowskiej
 • 7929/08/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 7930/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 7931/08/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Boh. Starówki Warszawskiej 14
 • 7932/08/V/M - ustanowienia dozoru budynku użytkowego przy ul. Chrzanowskiego
 • 7933/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 7934/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy Al. Marsz.Piłsudskiego 50 bl. II w Gdyni
 • 7935/08/V/P - rozbudowy monitoringu wizyjnego w dzielnicy Orłowo
 • 7936/08/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A. Necla 6A oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 7937/08/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. A. Necla 6A oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 7938/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji modułu skanowania do programu Archiwum ISA eksploatowanego przez i archiwum Urzędu Miasta Gdyni”
 • 7939/08/V/S - sprzedaży w drodze przetargu uszkodzonego samochodu Urzędu Miasta Gdyni marki Renault Traffic o nr rej. GA 4443A
 • 7940/08/V/S - dostawy kartonów archiwizacyjnych
 • 7941/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 7942/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac dodatkowych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa Parku Rady Europy – CENTRUM Kultury w Gdyni”
 • 7943/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rozewskiej 26, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7944/08/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni
 • 7945/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych linii okablowania strukturalnego
 • 7946/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 50 pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: „Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy w 2008r.”
 • 7947/08/V/U - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów oraz worków do wózków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”
 • 7948/08/V/P - uruchomienia monitoringu wizyjnego w dzielnicy Witomino dla potrzeb służb porządkowych
 • 7949/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 218/06/V/M dotyczącego bezciężarowego odłączenia lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w garażach podziemnych w budynku przy ulicy Żeliwnej 19 w Gdyni
 • 7950/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/43/2000 na grunt położony przy ul. Ejsmonda
 • 7951/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Tetmajera, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech lat
 • 7952/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję reklam Gdyni w dodatku do POLSKA Dziennik Bałtycki - „Encyklopedia Trójmiasta”
 • 7953/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7954/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków 5 cz.dz.1062/10 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7955/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków cz.dz.1062/8 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7956/08/V/M - użyczenia nieruchomości, położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki
 • 7957/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,70 m² zlokalizowanego na hali płaskiej – (boks handlowy nr 263)
 • 7958/08/V/M - upoważnienie do podpisania aneksu Nr 10 do umowy dzierżawy nr TG /133/93 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 145
 • 7959/08/V/P - harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2009
 • 7960/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na wykonanie wyceny zabudowanych nieruchomości gminnych położonych przy ul. Orłowskiej, w trybie z wolnej ręki
 • 7961/08/V/O - zakupu sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 15-lecia placówki
 • 7962/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie torebek papierowych do zbierania psich nieczystości
 • 7963/08/V/M - zawarcia umowy podnajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni na rzecz NZOZ PL „Obłuże II” sp. z o.o. – NZOP PL „Obłuże-Oksywie” sp. z o.o.
 • 7964/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Spotkania jesienne z laureatami Nagrody Literackiej Gdynia”
 • 7965/08/V/P - organizacji gdyńskiej edycji festiwalu Audio Art. przez Fundację Sztuki Współczesnej „Element”
 • 7966/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja zabawy mikołajkowej w dniu 5 grudnia w klubie „Bałtyk”
 • 7967/08/V/P - druku ulotki adresowanej do rodziców gdyńskiej młodzieży
 • 7968/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z 27 maja 2003 r.
 • 7969/08/V/P - promocji medialnej konkursu fotograficznego „Gdynia-tradycyjnie nowoczesna”
 • 7970/08/V/P - druku ulotki „Gdynia dzieciom”
 • 7971/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji ze Szwecji
 • 7972/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych terenu w rejonie ul. Spółdzielczej
 • 7973/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na dostawę i montaż balustrad dla niepełnosprawnych w NZOZ PL Działki Leśne
 • 7974/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie remontu podjazdu dla niepełnosprawnych w NZOZ PL Działki Leśne
 • 7975/08/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy KB/661/MB/31/W/2008 r. na budowę budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi
 • 7976/08/V/M - instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Bp. Dominika 3-21
 • 7977/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego do węzła cieplnego w budynku socjalnym przy ul. Widnej 8
 • 7978/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000,00 EUR na dostawę i wyposażenie strefy płatnego parkowania obejmującego urządzenia parkingowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją i utrzymaniem, oznakowanie strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz na zorganizowanie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
 • 7979/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę samochodu osobowego dla UM Gdyni w 2008 roku
 • 7980/08/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
 • 7981/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 roku
 • 7982/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
 • 7983/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na naprawę samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 28.10.2008