Z dnia 2008-10-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.10.2008 r. w sprawie:
 • 7837/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/948/OK./76-W/2008 na wykonanie rzeźby przedstawiającej chłopca
 • 7838/08/V/P - wykonania logo promującego aktywność osób niepełnosprawnych
 • 7839/08/V/K - instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w zakresie gruntów, budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 7840/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kartuska – Raduńska – Chełmińska w Gdyni, upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7841/08/VR - zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kosakowo dotyczącej ustanowienia zasad współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Gdyni a Urzędem Gminy Kosakowo w zakresie wdrażania projektu pn.: „Efektywny Samorząd-Kompetentna Kadra w Urzędzie Miasta Gdyni i Urzędzie Gminy Kosakowo
 • 7842/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców VIII Konkursu Humanistycznego pn. „W kręgu kultury końca i przełomu wieków XIX/XX” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 7843/08/V/O - dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego oraz sprzętu i wyposażenia ruchomego dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni z okazji jubileuszu 60 – lecia placówki
 • 7844/08/V/O - zakupu kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni z okazji jubileuszu 45 – lecia placówki
 • 7845/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców konkursów historyczno – literacko – plastycznych oraz kosztów organizacji konkursów związanych z obchodami w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni 90 – tej rocznicy odzyskania niepodległości
 • 7846/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali baletowej dla Fundacji „Gdyński Most Nadziei” w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
 • 7847/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008r
 • 7848/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach
 • 7849/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na uaktualnienie danych w programie do udostępniania aktów notarialnych
 • 7850/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie projektu na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 7851/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 7852/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7853/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 33A-35A
 • 7854/08/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Powstania Śląskiego
 • 7855/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/47/MGG/16/D/08 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 432/1 KM - 75
 • 7856/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, druku folderu „Gdynia –Orłowo”
 • 7857/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, na wykonanie fotografii barwnych do folderu „Gdynia-Orłowo”
 • 7858/08/V/P - zakupu animowanych e-kartek
 • 7859/08/V/P - uchylenia zarządzenia nr 7734/08/V/P - dotyczącego organizacji wystawy z okazji 50-lecia TVP - Gdańsk
 • 7860/08/V/P - dofinansowania wydania publikacji poświęconej realizacjom oświetleniowym nagrodzonym w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto
 • 7861/08/V/P - zakupu telefonów dla potrzeb MCZK
 • 7862/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008roku
 • 7863/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup części zamiennych do kserokopiarki Canon
 • 7864/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksu laserowego Canon L140 dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7865/08/V/S - zakupu artykułów malarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 7866/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 7867/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR telefonów przemysłowych
 • 7868/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie Raportu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla miasta Gdyni
 • 7869/08/V/S - wyrażenia zgody na wymianę pompy obiegowej układu instalacji c.o. znajdującej się w pomieszczeniu przy sali 105 w budynku UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 7870/08/V/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/202/PON/9/W/2008 zawartej dnia 28.02.2008 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją Ochrony Praw Dziecka
 • 7871/08/V/S - zmiany zarządzenia 6256/08/V/S - Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.08 w sprawie konserwacji dźwigu osobowego w UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 7872/08/V/P - wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2009r.
 • 7873/08/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 7874/08/V/S - zmiany struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 7875/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania ,,Oświetlenie drogowe w ul. Bernadowskiej w Gdyni”
 • 7876/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania ,,Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni”
 • 7877/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z remontem dachu budynku biurowego ZCK - położonego przy ul. Witomińskiej
 • 7878/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/337/UI/57/W/2008 na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60
 • 7879/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ulicy Jowisza 60 w Gdyni-Chwarznie”
 • 7880/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 na wykonanie robót objętych Projektem ,,Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II’
 • 7881/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7882/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora /część działki nr 797/96/ przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7883/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 14463/06/IV/M - z 4 lipca 2006 r. w sprawie porozumienia pomiędzy SM - „Własny Dach” a Gminą Miasta Gdyni
 • 7884/08/V/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 7885/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi dodatkowej w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 18
 • 7886/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/33/UP/7/W/2008 z 23 stycznia 2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 7887/08/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budową budynku wielorodzinnego z podziemnym garażem wielostanowiskowym i infrastruktury towarzyszącej w Gdyni przy ul. Śniadeckich 4
 • 7888/08/V/U - wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką w związku z zaliczkowym zwrotem podatku VAT za zakupy towarów i usług związanych z budową Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni
 • 7889/08/V/M - zmiany użyczenia z Przedsiębiorstwem Budowlanym "Górski" Sp. z o.o.
 • 7890/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7
 • 7891/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6
 • 7892/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5
 • 7893/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4
 • 7894/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
 • 7895/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
 • 7896/08/V/S - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 28.10.2008