Z dnia 2008-10-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.10.2008 r. w sprawie:
 • 7825/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie dobowych pomiarów natężenia ruchu w przekrojach ulic przed przejazdami kolejowymi w Gdyni, upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 7826/08/V/O - organizacji wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni
 • 7827/08/V/O - rozwiązania umowy za porozumieniem stron
 • 7828/08/V/O - zatwierdzenia wyników postępowania o wartość do 14.000 EUR na organizację kampanii lokalnej „Lokal bez papierosa – Dzień bez papierosa w Gdyni”
 • 7829/08/V/O - zmian w zarządzeniu nr 1837/07/V/O oraz zawarcie aneksu do umowy
 • 7830/08/VR - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „VITAVA” w Gdyni oraz Fundacją „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Warszawie
 • 7831/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingu przy ul. Stryjskiej w Gdyni
 • 7832/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Krętej w Gdyni
 • 7833/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 5501/08/V/U z dnia 18 marca 2008 roku dotyczącego wykonania nasadzeń zieleni
 • 7834/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 27 w Gdyni
 • 7835/08/V/M - wykonania prac remontowych kominów w budynkach mieszkalnych gminnych przy ul. Chwarznieńskiej 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28, ul. Chylońskiej 56 w Gdyni oraz przestawienia pieców w mieszkaniach należących do gminy
 • 7836/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Wzgórze Bernadowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 28.10.2008