Z dnia 2008-10-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.10.2008 r. w sprawie:
 • 7759/08/V/O - wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"
 • 7760/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
 • 7761/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
 • 7762/08/V/M - ustalenia ceny, wykazu oraz warunków przetargu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
 • 7763/08/V/P - zakupu sprzętu do gry w BOCCIĘ
 • 7764/08/V/K - kompensaty należności za lokal użytkowy położony przy ul. 3- go Maja 27-31
 • 7765/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali komputerowej w celu prowadzenia zajęć „Warsztaty Innowacyjne dla gimnazjalistów” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni.
 • 7766/08/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie remontu budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14
 • 7767/08/V/M - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 5.150.000 EUR na wykonanie remontu budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14
 • 7768/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 23 w Gdyni
 • 7769/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 23 w Gdyni
 • 7770/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pawiej 13A w Gdyni
 • 7771/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7772/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7773/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/46/MGG/14/D/08 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 515/18 KM 70
 • 7774/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/48/MGG/15/D/08 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - dz.nr 577/1 KM 51
 • 7775/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/49/MGG/17/D/08 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 25
 • 7776/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7777/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 7778/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 7779/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Krzywoustego
 • 7780/08/V/M - ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Świerkowej 37 w Gdyni
 • 7781/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układy drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP
 • 7782/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 7783/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6272/08/V/M dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości przy Alei Jana Pawła II w Gdyni
 • 7784/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi naprawy drukarki wierszowej
 • 7785/08/V/S - akceptacji aneksu nr 1/2008 do umowy SK/1516/SI/26-W/2008 na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 7786/08/V/M - wyrażenia zgody na użyczenie na okres jednego roku lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 45 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni
 • 7787/08/V/P - ogłoszenia Konkursu Fotograficznego "Gdynia – tradycyjnie nowoczesna" oraz akceptacji treści regulaminu Konkursu
 • 7788/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 10 sztuk flag gdyńskich
 • 7789/08/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na druk dwustronicowej broszury z informatorem turystycznym i mapą Gdyni
 • 7790/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony - okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Derdowskiego w Gdyni
 • 7791/08/V/P - dofinansowania realizacji projektu multimedialnego pt. „Prom”, autorstwa gdyńskiego artysty Marka Zygmunta
 • 7792/08/V/P - promocji Gminy przy realizacji reportażu z planu zdjęciowego filmu „Miasto z morza”
 • 7793/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup chłodziarki i kuchenki mikrofalowej dla Straży Miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 7794/08/V/S - wyrażenia zgody na wymianę uszkodzonej kraty antywłamaniowej oraz konserwację krat i rolet znajdujących się na stanie UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 7795/08/V/S - zmiany zarządzenia 4714/08/V/S dotyczącego opłaty abonamentowej za usługę dostawy programów telewizji cyfrowej w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 7796/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru pawilonu C ZS Nr 10 przy ul. Staffa 10 dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdyni"
 • 7797/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 7798/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na wykonanie projektu kiosków na terenie Gdyni
 • 7799/08/V/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy SK/527/OK./23-W/2008 na organizację pięciu spektakli Teatru Gościnnego; Małe formy z wielkimi aktorami
 • 7800/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup kolektorów do odczytu kodów kreskowych środków trwałych Urzędu Miasta Gdyni
 • 7801/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 7802/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7803/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 08.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7804/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/304/UP/74/W/2008 z 05.05.2008 r. na wykonanie koncepcji odtworzenia Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych
 • 7805/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Wielkokackiej, Chwarznieńskiej, Rolniczej i Małokackiej w Gdyni”
 • 7806/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni”
 • 7807/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa oświetlenia schodów przy ul. Sucharskiego w Gdyni”
 • 7808/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/468/UP/130/W/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. na opracowanie „Analizy kosztów i korzyści” oraz wniosku aplikacyjnego wraz z w wymaganym załącznikiem „Rezultaty studium wykonalności” dla przedsięwzięcia pn: „Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania transportem publicznym”
 • 7809/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/316/UI/54/W/2008 z 20.05.2008 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni
 • 7810/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 7811/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 7812/08/V/P - druku plakatów informujących o gdyńskich krytych pływalniach oraz o obchodach „Dni Papieskich”
 • 7813/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/125/OK/2/W/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem A Kuku Sztuka
 • 7814/08/VR - wyrażenia zgody na rozwiązanie z dniem 1.10.2008 r. umowy użyczenia MG nr 1/2002 z 7 lutego 2002 r. przedmiotem której jest zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Gdyni położona w Gdyni przy ul. Leszczynki 153
 • 7815/08/VR - użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki 153
 • 7816/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na dostawę samochodu osobowego dla UM Gdyni
 • 7817/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 7656/08/V/S z 23.09.08 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie awarii rolety aluminiowej z napędem elektrycznym w sali posiedzeń UM Gdyni
 • 7818/08/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie systemu alarmowego pomieszczeń remizy strażackiej w Gdyni Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 o wartości do 14.000 EUR
 • 7819/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wymianę bramy garażowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 7820/08/V/M - źródeł finansowania kosztów zawarcia aktu notarialnego zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a osobą fizyczną
 • 7821/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenach leśnych
 • 7822/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych na 2009 r.
 • 7823/08/V/O - przystąpienia do ogólnoeuropejskiej kampanii „Europejska Noc bez Wypadku” oraz zleceni organizacji pozarządowej realizację zdania w ramach postępowania o zamówienie publiczne
 • 7824/08/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89 w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 28.10.2008