Z dnia 2008-08-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2008 r. w sprawie:
 • 7167/08/V/S - zmiany zarządzenia nr 6599/08/V/S w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego
 • 7168/08/V/P - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne o wartości wyrażonej w złotych mniejszej od równowartości kwoty 5.150.000,00 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 7169/08/V/S - akceptacji aneksu do umowy nr SK/405/SI/6-W/2006 w sprawie zakupu elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni
 • 7170/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługi doradcze z zakresu Public Relations dot. promocji portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
 • 7171/08/V/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 7172/08/V/O - dofinansowania dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Gimnazjum Stormarnschule z Ahrensburga w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 7173/08/V/O - dofinansowania dla VI Liceum Ogólnokształcącego kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Gimnazjum w Oberasbach w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 7174/08/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekuna z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do szkoły w Getyndze w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 7175/08/V/S - podpisania umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla lokalu podległego UMG
 • 7176/08/V/S - zawarcia umowy na dzierżawę centrali telefonicznej oraz wybór oferenta
 • 7177/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 7178/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
 • 7179/08/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowanych
 • 7180/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 7181/08/V/M - rozwiązania z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Falistej 20
 • 7182/08/V/M - określenia warunków bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „NOVA” i wykazu nieruchomości gruntowej - zabudowanej, położonej przy ulicy Czwartaków 6
 • 7183/08/V/M - użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 189
 • 7184/08/V/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego z osobą fizyczną bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 7185/08/V/M - wyrażenia zgody na wynajęcie na okres nie dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 108 A-C w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7186/08/V/M - określenia warunków nabycia nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego 6
 • 7187/08/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Północnej 1 D
 • 7188/08/V/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego –garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Warszawskiej 1-3 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 7189/08/V/M - ustalenie ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 35
 • 7190/08/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 7191/08/V/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Derdowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7192/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 7193/08/V/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni użytkowanym przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
 • 7194/08/V/M - wykonania placu zabaw dla dzieci młodszych przy budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 5 i 7
 • 7195/08/V/M - wykonania remontu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni
 • 7196/08/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 6658/08/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 24 czerwca 2008r
 • 7197/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7198/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6310/08/V/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 7199/08/V/S - upoważnienia kierownika Pierwszego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym
 • 7200/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7201/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szafranowej w Gdyni’’
 • 7202/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Niskiej w Gdyni’’
 • 7203/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przyłączy sanitarnych w ulicy Spokojnej w Gdyni
 • 7204/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeliwnej w Gdyni’’
 • 7205/08/V/M - zawarcia aneksu do umowy KB/151/MB/4/W/2008 na budowę dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei 22 w Gdyni
 • 7206/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Szturmanów w Gdyni
 • 7207/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6940/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bernadowskiej w Gdyni
 • 7208/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla stadionu rugby przy ul. Sportowej
 • 7209/08/V/M - zarządzania obiektami przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu
 • 7210/08/V/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, 30 kopii filmu dokumentalnego „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III etap” 30 kopii filmu dokumentalnego „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II”
 • 7211/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie naprawy uszkodzeń nawierzchni Węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową
 • 7212/08/V/P - współfinansowania filmu, promującego aktywny wypoczynek osób niepełnosprawnych, realizowanego przez AJM STUDIO Andrzej Mielczarek
 • 7213/08/V/P - ogłoszenia III edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni”
 • 7214/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 130 pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: „Etyka w życiu publicznym”
 • 7215/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 7216/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7217/08/V/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7218/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leszczynnki 154, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 7219/08/V/S - wyrażenia zgody na naprawę samochodu służbowego – Ford GA 0390C użyczonej Straży Pożarnej
 • 7220/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon iR1018 oraz faksu Cannom L140 wraz z tonerami dla UM Gdyni w 2008 roku
 • 7221/08/V/S - powierzenia wiceprezydent Ewie Łowkiel zastępstwa za sekretarza miasta Gdyni
 • 7222/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla UM Gdyni w 2008 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 7223/08/V/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w lokalach dzielnic w 2008 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 7224/08/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej filmu „Miasto z morza”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 13.08.2008