Z dnia 2008-08-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.08.2008 r. w sprawie:
 • 7156/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 7157/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7158/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 08 stycznia 2008 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 7159/08/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni
 • 7160/08/V/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy nr KB/119/UO/11-W/2008 na wykonanie Programu ochrony środowiska przed hałasem
 • 7161/08/V/R - akceptacji aneksu Nr 5/2008 do umowy KB/28/MOPS/2006 z dnia 27.12.2006 r. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni.
 • 7162/08/V/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2008
 • 7163/08/V/R - ogłoszenia konkursu i wyznaczenia terminu składania wniosków dotyczących przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na przyjęcie do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób w stanie nietrzeźwości przebywających na terenie miasta Gdyni
 • 7164/08/V/S - ogłoszenia konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 7165/08/V/S - ogłoszenia konkursu „Piękna Dzielnica”
 • 7166/08/V/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 2/WTZ/2008 z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdańska w warsztatach terapii zajęciowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 13.08.2008