Z dnia 2008-07-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2008 r. w sprawie:
  • 7148/08/V/S - wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup akumulatora do samochodu pożarniczego Star 244 typu Jelcz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
  • 7149/08/V/U - udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi dodatkowej w ramach realizowanego zadania polegającego na opracowaniu:  „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
  • 7150/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy z napowietrznych na kablowe sieci n.n. 0,4 kV rozdzielczej i oświetleniowej na odcinku ul. Orłowskiej
  • 7151/08/V/U - zmiany zarządzenia Nr 3926/07/V/U z dnia 31 października 2007 r. dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Orłowskiej – I etap
  • 7152/08/V/U - zmiany zarządzenia Nr 3927/07/V/U z dnia 31 października 2007 r. dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Orłowskiej
  • 7153/08/V/U - zmiany zarządzenia Nr 2975/07/V/U z dnia 24 lipca 2007 r. dotyczącego zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wzgórze Bernadowo
  • 7154/08/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinków sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ul. Chylońskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Chylońskiej w Gdyni”
  • 7155/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/294/UI/92/W/2007 dotyczącej zadania: "Ulica Świętojańska - pętla uliczna"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.08.2008