Z dnia 2008-07-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2008 r. w sprawie:
  • 6989/08/V/K - upoważnienia do podpisania umów o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.200.000 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania dofinansowywanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego z Bankiem ochrony Środowiska SA oddział w Gdańsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 24.07.2008