Z dnia 2008-07-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.07.2008 r. w sprawie:
  • 6918/08/V/O - zatwierdzenie projektu: "Egzamin na plusie" w ramach Priorytetu 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.2/2008
  • 6919/08/V/O - wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację projektu: "Egzamin na plusie" składanego na konkurs otwarty nr 01/POKL/9.2/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX-"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
  • 6920/08/V/O - upoważnienia p. Ewy Łowkiel - wiceprezydenta miasta Gdyni
  • 6921/08/V/O - wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację projektu: "Gdyńska baza e- praktyk, sposobem na podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" składanego przez firmę "ProgMan" na konkurs otwarty nr 01/POKL/9.2/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX-"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
  • 6922/08/V/O - zatwierdzenie projektu: " Dobry zawód gwarancją sukcesu" w ramach Priorytetu 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.2/2008
  • 6923/08/V/O - zatwierdzenie projektu: " Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu" w ramach Priorytetu 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.1/2008
  • 6924/08/V/O - wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację projektu: "Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu" składanego na konkurs otwarty nr 01/POKL/9.1.1/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX-"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"
  • 6925/08/V/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Karwiny
  • 6926/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na współorganizację 5-dniowego szkolenia dla nauczycieli z Białorusi i Ukrainy
  • 6927/08/V/O - wyrażania zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację projektu: "Dobry zawód gwarancją sukcesu" składanego na konkurs otwarty nr 01/POKL/9.2/2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 15.07.2008