Z dnia 2008-07-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2008 r. w sprawie:
 • 6755/08/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2008 roku”
 • 6756/08/V/P - zakupu domeny na potrzeby edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 6757/08/V/P - zamieszczenia na serwerze serwisu internetowego edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 6758/08/V/P - dofinansowania wydania książki Tadeusza Chorzelewskiego pt. Wyspy na Zatoce Puckiej” przez Społeczny Komitet Ochrony Środowiska w Rewie
 • 6759/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/848/OK./39-W/2008 z dnia 16 maja 2008r na dofinansowanie wydania książki pt. „Rewizje różewiczowskie”
 • 6760/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6236/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 maja 2008 r.
 • 6761/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6076/08/V/P z dnia 6 maja 2008r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy „Koncert Erica Claptona w Gdyni”
 • 6762/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6031/08/V/P z dnia 29 kwietnia 2008r w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy „Koncert Erica Claptona w Gdyni”
 • 6763/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6764/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4809/08/V/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej trzech przepompowni ścieków sanitarnych w Gdyni Wiczlinie
 • 6765/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej rozbudowywanego oświetlenia ulicy Tetmajera
 • 6766/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Aragońskiej w Gdyni
 • 6767/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie przebudowy chodnika przy ulicy Matejki 5-7
 • 6768/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/3/UI/1/W/2008 na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni-Chwarznie”
 • 6769/08/V/O - realizacji porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem lasów komunalnych
 • 6770/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na wykonanie smyczy na klucze jako nagród w kampanii „Czyste plaże”
 • 6771/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa
 • 6772/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Rybaków
 • 6773/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej
 • 6774/08/V/M - wykonania remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Przemyskiej
 • 6775/08/V/M - wykonania remontu w lokalu użytkowym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bp. Dominika
 • 6776/08/V/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Wielkopolskiej
 • 6777/08/V/M - naprawy kanalizacji i usuwania awarii na terenie gminnym przy Al. Jana Pawła II 9-11 w Gdyni
 • 6778/08/V/M - wykonania robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 6779/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Rolniczej 16 w Gdyni
 • 6780/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 AB w Gdyni.
 • 6781/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Leszczynki 158 A-C w Gdyni
 • 6782/08/V/M - zmiany zarządzenia dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 6783/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6784/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6785/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6786/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6787/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6788/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6789/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Rdestowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 6790/08/V/M - ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sportowej
 • 6791/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Adm.J.Unruga, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6792/08/VM - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Porębskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6793/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6794/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6795/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6796/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6797/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6798/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6799/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6800/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6801/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6802/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 6803/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Partyzantów
 • 6804/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Pawiej
 • 6805/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 6806/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną i sądową
 • 6807/08/V/M - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej
 • 6808/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6229/08/V/M z dnia 20.05.08
 • 6809/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na druk 50 tysięcy egzemplarzy ulotki promującej Globalticę – World Culture Festiwal
 • 6810/08/V/M - zlecenia do kwoty 14 000 EUR, przeprowadzenia akcji promocyjnej Gdynia Open City for Open’er Festival
 • 6811/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6812/08/V/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Adm.J.Unruga 84B/2 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6813/08/V/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • 6814/08/V/U - przygotowania i organizacji pokonkursowej wystawy zdjęć najlepszych fotografików startujących w XII edycji konkursu „Gdańsk Press Photo” im. Zbigniewa Kosycarza, w tym również prac fotografików gdyńskich
 • 6815/08/V/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 206 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i remont podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Sopotu”
 • 6816/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na dostawę części zamiennych do plotera w Wydziale Geodezji
 • 6817/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 5 000 balonów z nadrukiem promocyjnym
 • 6818/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 4, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Śląskiej 51, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • 6819/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego na I piętrze przy ul. Orłowskiej 66, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
 • 6820/08/V/S - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nr TG/261/92 z dnia 15.06.1992 r. na boks nr 231 o powierzchni 10,6 m² zlokalizowany na hali w obrębie placu targowego
 • 6821/08/V/M - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2008 roku
 • 6822/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/19/D/07 z dnia 26 lutego 2007 r., przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Korzennej
 • 6823/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 6824/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania podpisu elektronicznego
 • 6825/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu do planowania budżetu
 • 6826/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6827/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6828/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/666/UI/256/W/2007 z 10.09.2007 r. na wykonanie koncepcji docelowego węzła „Chwarzno” oraz analiz i prognoz ruchu drogowego dla węzła
 • 6829/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Modernizacja ul. Tetmajera w Gdyni – II etap”
 • 6830/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 6831/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie treści przedmiotów zamówienia dla przetargów wykonywanych w ramach przedsięwzięcia „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”
 • 6832/08/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 6833/08/V/P - zakupu grafik okolicznościowych przedstawiających Skwer Kościuszki
 • 6834/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6600/V/2008/P z 17 czerwca 2008 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej w Babich Dołach będących pod zarządem Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni z przeznaczeniem na organizację imprezy artystycznej „Heineken Opener Festival 2008”
 • 6835/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 6381/2008/V/P Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie realizacji cyklu imprez Rady Dzielnicy Oksywie w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy” na przestrzeni od maja do grudnia 2008
 • 6836/08/V/O - przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Gdyni wraz z ich inwentaryzacją”
 • 6837/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • 6838/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 6839/08/V/P - akceptacji aneksu nr 3 do porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie miasta Gdyni w roku 2008
 • 6840/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie wykonania prac adaptacyjnych w toalecie na parterze budynku urzędu w związku z koniecznością dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi
 • 6841/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup w 2008 r. kopert utajnionych UM do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 6842/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch skuterów dla UM Gdyni w 2008 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 6843/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do archiwum UM o wartości do 14.000 EUR
 • 6844/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli o wartości do 14.000 EUR
 • 6845/08/V/S - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni o nazwie: „Zarząd Dróg i Zieleni” do załatwiania spraw

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.07.2008