Z dnia 2008-06-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.06.2008 r. w sprawie:
 • 6379/08/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację XXXIII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 6380/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na budowę i zainstalowanie na serwerze wirtualnym systemu służącego do zbierania informacji na temat przedwojennych mieszkańców Gdyni
 • 6381/08/V/P - realizacji cyklu imprez kulturalnych Rady Dzielnicy Oksywie w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 6382/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu rodzinnego
 • 6383/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku położonego przy ul. Wendy
 • 6384/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż sygnalizatorów S-2 wzdłuż ul. Wielkopolskiej
 • 6385/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Źródło Marii
 • 6386/08/V/U - zawarcia aneksu do umowy KB/741/UR/43/W/07 na wykonanie projektu drogowego: „Modernizacja skrzyżowania ulic Tatrzańskiej i Olsztyńskiej
 • 6387/08/V/R - organizacji w Gdyni konferencji Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej
 • 6388/08/V/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Miasta Gdyni na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni
 • 6389/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego dla publicznej niesamorządowej i niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadania związanego z prowadzeniem nauczania języka angielskiego w klasach I i II w roku szkolnym 2007/2008
 • 6390/08/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2008
 • 6391/08/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w sesji letniej 2008
 • 6392/08/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu Zespołu Muzyki Dawnej „EUTERPE” z Młodzieżowego Domu Kultury na festiwal w Estonii
 • 6393/08/V/M - ustanowienia dozoru budynku mieszkalnego położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 6394/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Okoniewskiego
 • 6395/08/V/M - wykonania ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Żeglarzy
 • 6396/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 19
 • 6397/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kapitańskiej 27
 • 6398/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 6
 • 6399/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 12
 • 6400/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Maciejewicza 15
 • 6401/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Okoniewskiego 5
 • 6402/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Pawiej 13 A
 • 6403/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Zygmunta Augusta 6
 • 6404/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 16 889/06/IV/M dotyczącego ustalania zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
 • 6405/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6406/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 6407/08/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Unruga 31
 • 6408/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia Zachód
 • 6409/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia Zachód
 • 6410/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo drogi publicznej w obszarze Gdynia Zachód
 • 6411/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej
 • 6412/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod budowę drogi publicznej
 • 6413/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jarzębinowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6414/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6415/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6416/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6417/08/V/M - zmiany umowy dzierżawy MG/181/2001 przedmiotem której jest nieruchomość położona przy ul. Batorego i 10 Lutego
 • 6418/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6051/08/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
 • 6419/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej/Algierskiej
 • 6420/08/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 6421/08/V/S - zmiany szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem miasta Gdyni
 • 6422/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej/Algierskiej
 • 6423/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Rybaków
 • 6424/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Rybaków
 • 6425/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Rybaków
 • 6426/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lipowej 51
 • 6427/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lipowej 53
 • 6428/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Merkurego 6
 • 6429/08/V/O - dofinansowania projektu edukacyjnego „Aby chcieć, aby móc, aby tworzyć” organizowanego przez Gimnazjum nr 4
 • 6430/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Kristiansand
 • 6431/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu i druk ulotki o współpracy Gdyni i Kilonii
 • 6432/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na przygotowanie uroczystości zakończenia VI edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 6433/08/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na wykonanie tablic formatu A4 z dyplomami w etui oraz 4 tablic formatu A4 bez etui dla zwycięzców konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 6434/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 6435/08/V/M - zmiany § 2 zarządzenia Nr 5481/08/V/M dotyczącego ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 6436/08/V/M - zmiany § 2 zarządzenia Nr 5482/08/V/M dotyczącego ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej 132 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 6437/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 6438/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 6039/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną
 • 6439/08/V/U - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia: „Budowa i remont podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej w Sopocie”
 • 6440/08/V/M - akceptacji płatności do kwoty 14.000 EUR za organizację konferencji prasowej promującej ofertę Miejskiego Kalendarza Imprez
 • 6441/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści gdyńskich materiałów promocyjnych
 • 6442/08/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego oraz uchylenia zarządzenia nr 4697/08/M
 • 6443/08/V/M - wydzierżawienia gruntu części działki nr 992/1 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kazimierza Górskiego oraz uchylenia zarządzenia nr 4698/08/M
 • 6444/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk broszury „Mistrzostwa świata w Odpoczywaniu Gdynia’08
 • 6445/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR produkcji elementów identyfikacji wizualnej miasta Gdyni
 • 6446/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie druku plakatów na nośniki kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia’2008
 • 6447/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienia w trybie z wolnej ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy STROER na potrzeby kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia’2008
 • 6448/08/V/M - udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy STROER na potrzeby kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia’2008
 • 6449/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Clear Channel Poland na potrzeby kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia’2008
 • 6450/08/V/M - udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Clear Channel Poland na potrzeby kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia’2008
 • 6451/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR druku 500 bloków na notatki z logo Międzynarodowego Forum Gospodarczego oraz druku 1500 kopert z okienkiem na akcję informującą o bezpłatnych szczepieniach przeciwko wirusowi HPV
 • 6452/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie elementów oznakowania i druk plakatów z okazji uroczystego otwarcia Trasy Kwiatkowskiego
 • 6453/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a do 206.000 EUR w trybie z wolnej ręki na dzierżawę powierzchni reklamowej od firmy Art Marketing Syndicate S.A. na potrzeby kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia’2008
 • 6454/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedłużenie tzw. drogi gospodarczej przy Trasie Kwiatkowskiego w Gdyni
 • 6455/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej – droga o ruchu przyspieszonym S-6, odcinek – Gdynia /wlot z obwodnicy trójmiejskiej/ - Rumia-Reda
 • 6456/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 6262/08/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo-administracyjnego wraz z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth w Gdyni
 • 6457/08/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/296/UI/49/W/2008 na wymianę istniejącego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 6458/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 4198/07/V/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia w ul. Krętej w Gdyni
 • 6459/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem „Przebudowa parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół Nr 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • 6460/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Kwiatkowskiego i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 6461/08/V/M - wyznaczenia wspólnego członka rady nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. reprezentującego gminy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 6462/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego z okazji „Nocy Świętojańskiej”
 • 6463/08/V/P - organizacji parady teatralnej w ramach imprezy „Lato zaczyna się w Gdyni – Świętojańska Carnival 2008”
 • 6464/08/V/P - wykonania oraz montażu siatki okolicznościowej z okazji uroczystości otwarcia Trasy Kwiatkowskiego
 • 6465/08/V/P - organizacji wizyty studyjnej dziennikarzy z Kaliningradu -
 • 6466/08/V/P - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
 • 6467/08/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 6468/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa
 • 6469/08/V/S - utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 6327/08/V/S z 27 maja 2008 r.
 • 6470/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2001 oraz przeprowadzenia auditu wstępnego w wybranych komórkach organizacyjnych
 • 6471/08/V/O - dofinansowania wyjazdu zawodników z działającego przy Zespole Szkół Nr 15 UKS „Chwarzno” na finał Mistrzostw Polski w Unihokeju w Nowym Targu
 • 6472/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup aktualizacji do programów Analizator Matur i Zbiorczy Analizator Matur
 • 6473/08/V/R - udzielenia pełnomocnictwa pani Teresie Wiśniewskiej, przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni
 • 6474/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • 6475/08/V/M - udzielenia zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na udostępnienie powierzchni reklamowej przez AMS SA, montaż plakatów oraz druk plakatów na nośniki super scroll na potrzeby kampanii promocyjnej Mistrzostwa Świata w Odpoczywaniu Gdynia 2008
 • 6476/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pomiaru prędkości przejazdu na Drodze Różowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 06.06.2008