Z dnia 2008-05-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.05.2008 r. w sprawie:
 • 6076/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy „Koncert Erica Claptona w Gdyni”
 • 6077/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Festiwalu Kultur Świata Globaltica
 • 6078/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Redłowo festynu rodzinnego z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada
 • 6079/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu kulturalno – rekreacyjnego
 • 6080/08/V/R - zatwierdzenia do realizacji projektu: „Rodzina bliżej siebie”
 • 6081/08/V/U - zawarcia umowy dotyczącej określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie pawilonu handlowo - usługowego w Gdyni Pustkach Cisowskich
 • 6082/08/V/U - zawarcia umowy i uregulowania należności za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Władysława IV i Traugutta
 • 6083/08/V/U - porozumienia dotyczącego sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa ulicy Dembińskiego”
 • 6084/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/780/UI/276/W/2006 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie – II etap”
 • 6085/08/V/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni
 • 6086/08/V/O - dofinansowania dla Szkoły Podstawowej nr 21 kosztów dowozu zespołu na finał organizowanego przez szkołę XXXVII konkursu „Ludowe Talenty”
 • 6087/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców międzyszkolnych konkursów w ramach projektu „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” organizowanego przez Zespół Szkół nr 14
 • 6088/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zadania: „Program sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt z terenu gminy Gdynia”
 • 6089/08/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze
 • 6090/08/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Redłowo
 • 6091/08/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa
 • 6092/08/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 6093/08/V/S - zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego na posiedzenia Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
 • 6094/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Młyńskiej
 • 6095/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 51 B
 • 6096/08/V/M - rozbiórki zabudowań gospodarczych przy ul. Orłowskiej
 • 6097/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6098/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łużyckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6099/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 6100/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej
 • 6101/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowej oraz druk reklamy z okazji VIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2008
 • 6102/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 6103/08/V/P - organizacji pobytu przedstawicieli Seattle – Gdynia Sister City Association
 • 6104/08/V/M - organizacji projektu Bałtycki Chaleurs
 • 6105/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie fotografii barwnych
 • 6106/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie powłok na bramownice o treści promującej Międzynarodowe Forum Gospodarcze
 • 6107/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji filmu reklamowego „Gdynia najatrakcyjniejsze miasto dla biznesu w Polsce”
 • 6108/08/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu przy Młodzieżowym Domu Kultury
 • 6109/08/V/M - udzielenia zgody na używanie herbu miasta Gdyni
 • 6110/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 7 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. Żeromskiego
 • 6111/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 5 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. Żeromskiego
 • 6112/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania materiałów promocyjnych: czapek, toreb i długopisów z logo miasta Gdyni
 • 6113/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na promocję regat the Tall Ships’ Races 2009 Gdynia podczas międzynarodowego spotkania w Los Angeles
 • 6114/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie reklamy regat the Tall Ships’ Races Baltic 2009 na łamach magazynu „Tall Ships and Sail Training International Magazine”
 • 6115/08/V/P - organizacji finału IX edycji konkursu „Gdynia bez barier”
 • 6116/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego powyżej 14.000 EUR a poniżej 206.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej”
 • 6117/08/V/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programu profilaktycznego „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach /1994, 1995, 1996/ w latach 2008-2010
 • 6118/08/V/U - akceptacji zwrotu kosztów poniesionych z tytułu dzierżawy terenów stoczni zajętych na czas realizacji projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 6119/08/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 206.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę UM Gdyni
 • 6120/08/V/U - zmiany zarządzenia nr 5239/08/V/U z 26 lutego 2008 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 206.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Obwodnicy Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 6121/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wymianę istniejącego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 7
 • 6122/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/430/UI/130/W/2005 dotyczącej zadania „Budowa zatok autobusowych przy ul. Unruga w Gdyni
 • 6123/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2008 r.
 • 6124/08/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup akumulatora do samochodu pożarniczego Volkswagen Transporter dla OSP w Wiczlinie
 • 6125/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej nr 110 C i będącej własnością Skarbu Państwa
 • 6126/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śmidowicza i będącej własnością Skarbu Państwa
 • 6127/08/V/M - zasad współdziałania komórek organizacyjnych UM Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną
 • 6128/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję 1000 sztuk kopii płyty DVD z 3 min. filmem reklamowym „Gdynia najpiękniejsze miejsce na ziemi” wraz z opakowaniem
 • 6129/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację kursu instruktorów nurkowania w systemie Handicapped Scuba Association – HSA
 • 6130/08/V/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni
 • 6131/08/V/R - przyjęcia jednolitej wersji „Podręcznika wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 09.05.2008