Z dnia 2008-04-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2008 r. w sprawie:
 • 5952/08/V/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddania ich procesowi dezynfekcji
 • 5953/08/V/P - dofinansowania wydania tomiku poezji pt. „Cierpienie dla zbawienia”
 • 5954/08/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack i Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ulicy Sopockiej, rejon tzw. Jeziora Kackiego
 • 5955/08/V/U - zamówienia zabezpieczenia konserwatorskiego reliktów historycznego budynku przy kuźni w zabytkowym parku Kolibki w Gdyni
 • 5956/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich dla stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej
 • 5957/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej w ul. Nasypowej i Zielonej
 • 5958/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych rejonu ul. Żurawiej i Słowiczej
 • 5959/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Oświetlenie ul. Bernadowskiej”
 • 5960/08/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/731/UI/286/W/07 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego
 • 5961/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 5962/08/V/O - zmiany zarządzenia nr 5822/08/V/O dotyczącego utworzenia komisji do spraw monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej
 • 5963/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż i wykonanie dystrybutorów torebek do zbierania psich nieczystości
 • 5964/08/V/O - upoważnienia do przeprowadzenia analizy formalnej oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
 • 5965/08/V/O - upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 do zamówienia w Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych
 • 5966/08/V/O - akceptacji aneksu do umowy nr KB/121/OZ/12/W/08
 • 5967/08/V/S - akceptacji umowy z operatorem pocztowym firmą InPost, dotyczącej świadczenia usług pocztowych
 • 5968/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji oprogramowania Mb_Strażnik i Mb_Windykacja
 • 5969/08/V/S - przeprowadzenia badań lekarskich okresowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 5970/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR telefonów stacjonarnych
 • 5971/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 5972/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na dostawę i montaż mebli do pokoju przyjęć interesantów w Wydziale Geodezji
 • 5973/08/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000 EUR na wybór wykonawcy kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
 • 5974/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chabrowej.
 • 5975/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Górnej.
 • 5976/08/V/M - remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowogrodzkiej.
 • 5977/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Swarzewskiej.
 • 5978/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wójta Radtkego.
 • 5979/08/V/M - remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Żelaznej.
 • 5980/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5188/08/V/M dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej.
 • 5981/08/V/M - wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dickmana.
 • 5982/08/V/M - wykonania remontu tarasu ziemnego pomiędzy budynkami mieszkalnymi oraz remontu muru oporowego przy ul. Partyzantów.
 • 5983/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 3.
 • 5984/08/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych nr 4.
 • 5985/08/V/M - wymiany trzech progów zwalniających oraz doraźnej naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Śląskiej.
 • 5986/08/V/M - wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych z terenów gminnych przy ul. Chwarznieńskiej.
 • 5987/08/V/M - zainstalowania wkładów kwasoodpornych do kominów w lokalach mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Legionów.
 • 5988/08/V/M - rozbiórki baraku mieszkalnego położonego przy ul. Orłowskiej.
 • 5989/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bema 13.
 • 5990/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14.
 • 5991/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dantyszka 19 A.
 • 5992/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Górnej 4.
 • 5993/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Płk. Dąbka 187.
 • 5994/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Traugutta 2.
 • 5995/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj. Wachowiaka 20-22.
 • 5996/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Zgody 10.
 • 5997/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Żelaznej 16.
 • 5998/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Żelaznej 18.
 • 5999/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • 6000/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rtęciowej, przeznaczonej do wydzierżawienia.
 • 6001/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kurpiowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia.
 • 6002/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej, przeznaczonej do wydzierżawienia.
 • 6003/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bosmańskiej 50 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
 • 6004/08/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG-I/18/D/07 przedmiotem której jest grunt położony na hali rybnej – pawilon handlowy nr 4.
 • 6005/08/V/M - przyjęcia treści umów ze strategicznymi partnerami Międzynarodowego Forum Gospodarczego.
 • 6006/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wynajęcie namiotów na potrzeby organizacji uroczystości odsłonięcia tablic w Alei Statków Pasażerskich.
 • 6007/08/V/M - akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/08 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej.
 • 6008/08/V/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Gdynia i Centrum Organizacji Pozarządowych.
 • 6009/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętego Piotra.
 • 6010/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk folderu „Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2008”
 • 6011/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk listowników okolicznościowych na VIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2008.
 • 6012/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup elementów do ekspozycji wystaw organizowanych przez miasto.
 • 6013/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zlecenie realizacji letniej kampanii promocyjnej miasta w 2008 roku.
 • 6014/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie poczęstunku dla członków Jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2008”.
 • 6015/08/V/R - wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • 6016/08/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni.
 • 6017/08/V/S - akceptacji aneksu nr 3/2008 do umowy SK/405/SI/6-W/2006 na dostawę systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla Urzędu Miasta Gdyni.
 • 6018/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na podłączenia czujek sygnalizacji pożaru.
 • 6019/08/V/S - zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni 2008.
 • 6020/08/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • 6021/08/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w Gdyni
 • 6022/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.
 • 6023/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup klimatyzatorów.
 • 6024/08/V/S - wykonania pomiarów elektrycznych dla dźwigu osobowego Pilawa zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta Gdyni.
 • 6025/08/V/S - remontu pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miasta Gdyni.
 • 6026/08/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia – Chylonia festynu rodzinnego.
 • 6027/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy – Wzgórze Św. Maksymiliana „Artyści Wśród Nas” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”.
 • 6028/08/V/P - organizacji VIII edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2008”
 • 6029/08/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy – Pustki Cisowskie – Demptowo „Pustki Cisowskie – Demptowo Dzielnica Morza i Słońca” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 6030/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu rzeźbiarskiego upamiętniającego Jana „Nowaka” Jeziorańskiego, Mariannę Pyttel oraz Hildegardę Bigocką.
 • 6031/08/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy „Koncert Erica Claptona w Gdyni”
 • 6032/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym „UCHO”.
 • 6033/08/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kultur Świata Globaltica.
 • 6034/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu zabezpieczenia kabli zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Kalksztajnów oraz Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską.
 • 6035/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania „Analizy i prognozy wskaźników efektywności dla Studium Wykonalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania ruchem ulicznym”.
 • 6036/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej w ul. Bosmańskiej
 • 6037/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej.
 • 6038/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 4919/08/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych przeznaczonych pod budowę ul. Jana z Tarnowa i Zbrojnej w Gdyni.
 • 6039/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic Suchej i Wiczlińskliej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, a docelowo pod drogę publiczną.
 • 6040/08/V/M - źródeł finansowania oświadczenia notarialnego z tytułu wykonania pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej.
 • 6041/08/V/P - organizacji pobytu przedstawicieli gdyńskich miast bliźniaczych uczestniczących w XVI Igrzyskach Miast Bliźniaczych.
 • 6042/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdańsk
 • 6043/08/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na dostawę artykułów do oprawy dokumentów dla UM Gdyni w 2008r. o wartości do 14.000EUR
 • 6044/08/V/M - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany treści umowy nr KB/284/UI/87-W/2007 na realizację zadań dotyczących projektu „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
 • 6045/08/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o zasiedzenie przez Gminę Miasta Gdyni zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Zapotocznej 7-8
 • 6046/08/V/M - udzielenia zamówienia na konserwację plotera w Wydziale Geodezji
 • 6047/08/V/K - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 6048/08/V/K - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 6049/08/V/K - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4627/08/V/K z dnia 08.01.2008 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 6050/08/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnym Domu Dziecka Nr 7, zlokalizowanej na terenie miasta Gdyni
 • 6051/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej na k.m.6 obręb Wielki Kack jako działka nr 353/28 o pow.912 m², zajętej pod drogę publiczną
 • 6052/08/V/M - źródeł finansowania środków na zapłatę za mapki geodezyjne dla celów przewłaszczeniowych
 • 6053/08/V/M - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania wyroku sądowego (wyrok SR w Gdyni z dnia 24.09.2007 sygn.akt IC 971/07)
 • 6054/08/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 5.150.000EUR na wybór wykonawcy na wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Żeglarzy 7 dla potrzeb posterunku Straży Miejskiej
 • 6055/08/V/P - organizacji finału IX edycji konkursu „Gdynia bez barier” w dniu 20 maja 2008 roku
 • 6056/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Unruga, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich
 • 6057/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zadania „Budowa Parku Rady Europy – Centrum Kultury w Gdyni, w rejonie Skweru Kościuszki, ulic: Borchardta i Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodego Żeglarza”
 • 6058/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale IX edycji konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 6059/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000EUR na zakup nagród dla laureatów konkursu „Projekt torby ekologicznej”
 • 6060/08/V/S - monitorowania usług publicznych w Gminie Miasta Gdyni, w ramach Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich
 • 6061/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na montaż zadaszenia ścianki wspinaczkowej na terenie zespołu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Gdyni
 • 6062/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem docelowego programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Janka Wiśniewskiego z ul. Energetyków i łącznicą Trasy Kwiatkowskiego w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 6063/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu: „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni”
 • 6064/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”
 • 6065/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji przebudowy ulicy Radosnej w Gdyni
 • 6066/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR” W Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 6067/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/662/UI/254/W/2007 z dnia 08.10.2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód deszczowych z ulic: Grenadierów, Nowodworskiego, Frezerów, Chopina, Matejki, Wieniawskiego do istniejących kanalizacji deszczowych w sąsiednich ulicach oraz budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej w Gdyni
 • 6068/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/593/UI/215/W/2007 z dnia 29.08.2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejącej infrastruktury kolidującej z nowoprojektowaną siecią w ul. Jana z Tarnowa w Gdyni, na odcinku od ul. Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. Zbrojną
 • 6069/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury technicznej w przebudowanej ul. Bosmańskiej w Gdyni
 • 6070/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zbiorników retencyjnych na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 6071/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000EUR na wykonanie projektu zamiennego kanału sanitarnego Dn 500 mm w rejonie ul. Żurawiej
 • 6072/08/V/M - zmiany do umowy dzierżawy MG 95/98 z dnia 01.06.1998 – uzupełnionej zgodnie z poleceniem z posiedzenia kolegium z dnia 15.04.2008
 • 6073/08/V/S - zakupu tablicy flichart do Sali 112 w budynku UMG o wartości do 14.000 EUR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 05.05.2008