Z dnia 2008-04-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.04.2008 r. w sprawie:
 • 5639/08/V/R - powierzenia funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Realizacji projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" MAO
 • 5640/08/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 5641/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych na terenie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
 • 5642/08/V/R - powołania Komisji Oceniającej
 • 5643/08/V/R - zamówienia CMS (panelu administracyjnego) do redagowania stron www rad dzielnic/
 • 5644/08/V/O - zawarcia porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym dotyczącego dofinansowania programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce w szkole Mistrzostwa Sportowego
 • 5645/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 58 – 60
 • 5646/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Buraczanej 1
 • 5647/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Buraczanej 7
 • 5648/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Hallera 33 - 35
 • 5649/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kilińskiego 2-4
 • 5650/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Necla 6
 • 5651/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Orłowskiej 66
 • 5652/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Sandomierskiej 5
 • 5653/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 12
 • 5654/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 1-3
 • 5655/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 40
 • 5656/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 80
 • 5657/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Witomińskiej 8
 • 5658/08/V/M - opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Zgody 4-6
 • 5659/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5660/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5661/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5662/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i docelowo publicznej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 5663/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śląskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5664/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śląskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5665/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śląskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5666/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śląskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5667/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śląskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5668/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód rejon ulic: Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śląskiej, docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5669/08/V/M - zatwierdzenia projektów porozumień oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 5670/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 5671/08/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 5672/08/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie straganu nr 16/6 zlokalizowanego przy ul. Wójta Radtkego – rejon placów Miejskiej Hali Targowej
 • 5673/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Architektów
 • 5674/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej
 • 5675/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Demptowskiej
 • 5676/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka
 • 5677/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej
 • 5678/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5679/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5680/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5681/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5682/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5683/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5684/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5685/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5686/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 5687/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Pl. Górnośląskim
 • 5688/08/V/M - użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Działowskiego 11
 • 5689/08/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10
 • 5690/08/V/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej
 • 5691/08/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/56/94 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym (ława na hali rybnej)
 • 5692/08/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4 do umowy dzierżawy TG/312/93 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym stragan 16/8
 • 5693/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 1844/07/V/P dotyczącego powołania zespołu ds. budowy monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
 • 5694/08/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kieleckiej
 • 5695/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację spektakli Teatru Gościnnego; Małe formy z wielkimi aktorami
 • 5696/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup do 14.000 EUR stroju służbowego dla pracowników Sali obsługi mieszkańców w 2008 r.
 • 5697/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie położonym przy ul. Abrahama 55 A
 • 5698/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie położonym przy ul. 3 Maja 36
 • 5699/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie położonym przy ul. Batorego
 • 5700/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie położonym przy ul. Batorego
 • 5701/08/V/M - odwołania komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 5419/08/V/M dotyczącym akceptacji wniosku o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 5702/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie położonym przy ul. Żeromskiego
 • 5703/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na nagranie materiału filmowego do aktualizacji spotu „Gdynia tu się robi biznes”
 • 5704/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rymarskiej
 • 5705/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej
 • 5706/08/V/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/459/OZ/24/W/2006
 • 5707/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej
 • 5708/08/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej
 • 5709/08/V/O - zlecenia w trybie do 14.000 EUR na wykonanie „Ewidencji pokryć azbestowych na terenie Gdyni wraz z programem ich usuwania”
 • 5710/08/V/O - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5711/08/V/O - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5712/08/V/O - organizacji pobytu delegacji oficjalnej siostrzanego miasta Kotka
 • 5713/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5515/08/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tuszu i głowicy kreślarskiej do plotera w Wydziale Geodezji
 • 5714/08/V/U - ustalenia opłat związanych z korzystaniem z mienia komunalnego administrowanego przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 5715/08/V/U - ustalenia opłat obowiązujących na gdyńskich cmentarzach komunalnych
 • 5716/08/V/U - przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 5717/08/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie w Gdyni Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących
 • 5718/08/V/P - organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych
 • 5719/08/V/P - powołania składu Komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Klubu Integracyjnego przy ul. Norwida 4
 • 5720/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Maszopów
 • 5721/08/V/O - upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 do podpisania umów z dostawcami mediów na potrzeby basenu
 • 5722/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup mebli o wartości do 14.000 EUR
 • 5723/08/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 5724/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dostępu do sieci internet dla Straży Miejskiej
 • 5725/08/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2008
 • 5726/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4626/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5727/08/V/K - zmiany zarządzenia nr 4627/08/V/K z 8.01.2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2008 rok
 • 5728/08/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 5729/08/V/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 5730/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/110/UP/31/W/2008 z 22.02.2008 r. na wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych w rejonie ulicy Jana z Tarnowa w Gdyni
 • 5731/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania „Budowa trzech zespołów pawilonów handlowo-gastronomicznych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II w Gdyni”
 • 5732/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/33/UP/7/W/2008 r. z 23 stycznia 2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 5733/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na adaptację pomieszczeń parteru pawilonu „C” Zespołu Szkół nr 10 dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni
 • 5734/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Oświetlenie ulicy Szafranowej w Gdyni”
 • 5735/08/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Oświetlenie ulicy Żeliwnej w Gdyni”
 • 5736/08/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej
 • 5737/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie naprawy zwieńczenia studni wodomierzowej wraz z regulacją łuku drogi przy ul. Kępa Oksywska
 • 5738/08/V/U - zawarcia porozumienia dot. umowy zawartej z inicjatorami na wykonanie robót na zadaniu pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Kaczewskiej w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 5739/08/V/U - udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”
 • 5740/08/V/P - udzielenia zamówienia na promocję miasta podczas akcji „Cichy Bohater” realizowanej przez gazetę „Echo Miasta”
 • 5741/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Programów Sportowych w Gdyni
 • 5742/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy „Lato zaczyna się w Gdyni”
 • 5743/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5744/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców jubileuszowej XV Olimpiady Informatycznej współorganizowanej przez III LO
 • 5745/08/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu wynajmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe w Zespole Szkół nr 14
 • 5746/08/V/O - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 5747/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11 A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5748/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5204/08/V/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód
 • 5749/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy VIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni w miesięczniku FORBES
 • 5750/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści folderu „Gdynia Orłowo”
 • 5751/08/V/M - omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 5079/08/V/M z 12 lutego 2008 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.04.2008