Z dnia 2008-03-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.03.2008 r. w sprawie:
 • 5431/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/706/UI/W/2007 na wykonanie robót na zadaniu: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Owsianej” realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 5432/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Wielkokacka – Stawna –Hodowlana
 • 5433/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie oceny konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Rdestowa – Paprykowa – Szafranowa
 • 5434/08/V/U - zawarcia umowy dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową – budowa stacji paliw przy ul. Małokackiej
 • 5435/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
 • 5436/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5
 • 5437/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 6
 • 5438/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 9
 • 5439/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 11
 • 5440/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 13
 • 5441/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 14
 • 5442/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 15
 • 5443/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego
 • 5444/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2
 • 5445/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34
 • 5446/08/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40
 • 5447/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 kosztów pobytu uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Sainte – Genenieve z Bolbec w ramach wymiany międzynarodowej
 • 5448/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów V Wiosennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 5449/08/V/O - zmiany zarządzenia nr 5227/08/V/O dotyczącego dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Gdyni, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 14
 • 5450/08/V/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2008 -2010
 • 5451/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 5452/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów przyrodniczych realizowanych w ramach projektu edukacji ekologicznej „Zachowanie bioróżnorodności Bałtyku – to zdrowe kąpieliska” organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody
 • 5453/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.150.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36
 • 5454/08/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 5.150.000 EUR na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207
 • 5455/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na roboty związane z termomodernizacją budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 23
 • 5456/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 8169/05/IV/M dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych nr 3
 • 5457/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 8168/05/IV/M dotyczącego udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Administracji Budynków Komunalnych nr 4
 • 5458/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 13
 • 5459/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy Al. Zwycięstwa
 • 5460/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysława
 • 5461/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysława
 • 5462/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Inżynierskiej
 • 5463/08/V/M - wykonania remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5464/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego
 • 5465/08/V/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Cylkowskiego
 • 5466/08/V/M - wykonania remontu schodów osiedlowych przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
 • 5467/08/V/M - wykonania chodnika przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
 • 5468/08/V/M - wykonania izolacji poziomej i pionowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Zielonej
 • 5469/08/V/M - ustanowienia dozoru lokalu użytkowego „Baru Mlecznego” położonego przy ul. Morskiej
 • 5470/08/V/M - wykonania projektu technicznego rozbiórki garaży położonych przy ul. Żeromskiego
 • 5471/08/V/M - rozbiórki budynku gospodarczego położonego przy ul. Orłowskiej
 • 5472/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5473/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5474/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5475/08/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 5476/08/V/M - publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 5477/08/V/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 5478/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gniewskiej
 • 5479/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Platynowej
 • 5480/08/V/M - przyjęcia na własność gminy budynku biblioteki położonej przy ul. Łowickiej 51
 • 5481/08/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej
 • 5482/08/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chylońskiej
 • 5483/08/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za rok 2007 z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
 • 5484/08/V/M - zmiany zarządzenia nr 5119/08/V/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy w miesięczniku Brief
 • 5485/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na dostawę danych podstawowych sieci geodezyjnych na obszarze miasta Gdyni
 • 5486/08/V/O - przeznaczenia środków finansowych dla IX Liceum Ogólnokształcącego na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 5487/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi digitalizacji zasobów dokumentacji podatkowej oraz kart ewidencji lokali mieszkalnych
 • 5488/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Gdyni
 • 5489/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na roczny abonament na aktualizację i asystę techniczną oprogramowania TRAWERS
 • 5490/08/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 5491/08/V/K - zmiany podziału dotacji na lata 2008 – 2009 przyznanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni.
 • 5492/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na zakup nagród w X edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 5493/08/V/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni działkę drogowa – ul. Siemiradzkiego
 • 5494/08/V/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – ul. Leszczynki
 • 5495/08/V/S - najmu powierzchni w budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na punkt kserograficzny
 • 5496/08/V/S - akceptacji postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej
 • 5497/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5498/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/146/UI/31/W/2002 dotyczącej zadania: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 4”
 • 5499/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie fotografii barwnych do folderu turystycznego „Gdynia – słoneczne miasto z temperamentem”
 • 5500/08/V/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 5501/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie okolicy jaru przy ul. Narcyzowej, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 i przy ul. Orlicz-Dreszera w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni
 • 5502/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie projektów zamiennych wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wzgórze Bernadowo
 • 5503/08/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/561/UI/199/W/2007 z dnia 26.07.2007 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Wzgórze Bernadowo wraz z uzbrojeniem
 • 5504/08/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do potoku Źródło Marii przy ul. Buraczanej i Nałkowskiej w Gdyni wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • 5505/08/V/U - akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/738/UI/291/W/2007 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zatoki postojowej /parkingu/ przy ul. Makuszyńskiego
 • 5506/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją oznakowania istniejącego na ul. Dedala i Ikara w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 5507/08/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hutniczej z Trasą Kwiatkowskiego w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 5508/08/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 5509/08/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/421/UI/136/W/2007 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni”
 • 5510/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do potoku Źródło Marii w rejonie zbiornika retencyjnego „Karwiny” przy ul. Buraczanej i Nałkowskiej w Gdyni wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
 • 5511/08/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na stworzenie zaktualizowanej bazy adresowej mediów elektronicznych /radio, telewizja, prasa/ oraz stworzenie bazy mediów w miastach siostrzanych
 • 5512/08/V/R - zawarcia umowy z gminą Kosakowo dotyczącej przygotowania wspólnego przedsięwzięcia pn: „Nowoczesny Samorząd – Profesjonalna Kadra”
 • 5513/08/V/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5328/08/V/S w sprawie zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic: „Bezpieczna dzielnica”, „Kultura w dzielnicy” oraz „Gdynia po godzinach”
 • 5514/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku
 • 5515/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tuszu i głowicy kreślarskiej do plotera w Wydziale Geodezji
 • 5516/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na organizację akcji promocyjnej Gdyni z okazji Świąt Wielkanocnych
 • 5517/08/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej i będącej własnością Skarbu Państwa
 • 5518/08/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na produkcję reklamy dźwiękowej promującej miasto
 • 5519/08/V/M - wydatkowania kwoty 8.239,68 zł
 • 5520/08/V/P - produkcji spotu telewizyjnego pt. „Penderecki i Sinfonietta Cracovia” który będzie emitowany w Telewizji Gdańskiej w dniach od 12 do 16 kwietnia 2008 r.
 • 5521/08/V/P - zmiany zarządzenia nr 12435/06/IV/P
 • 5522/08/V/P - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
 • 5523/08/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/1561/OK/70-W/2007 na dofinansowanie wydania książki pt. „Jan Kaszubowski vel Johann Kassner” przez Polnord Oskar
 • 5524/08/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy "Lato zaczyna się w Gdyni"
 • 5525/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/485/UI/150/W/2006 na wykonanie robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 21.03.2008