Z dnia 2008-03-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.03.2008 r. w sprawie:
 • 5261/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Utwardzenie nawierzchni w ulicy Górniczej w Gdyni”
 • 5262/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Ateny i Amora”
 • 5263/08/V/U - wyrażenie zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę odcinka ul. Pawiej
 • 5264/08/V/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
 • 5265/08/V/P - promocji Gdyni w serwisie żeglarskim sails.pl
 • 5266/08/V/P - zamówienia zmian w systemie obsługującym serwis internetowy miasta Gdyni
 • 5267/08/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi przetwarzania danych z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego „Nabór Optivum”
 • 5268/08/V/O - dofinansowania 45 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem” organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące
 • 5269/08/V/O - dofinansowania kosztów organizacji koncertów pod nazwą „Spotkania w Gdyńskiej Nutkolandii”, których organizatorem jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia
 • 5270/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród i kosztów związanych z przeprowadzeniem I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Człowiek w obiektywie” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 34
 • 5271/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z zakupem nagród dla uczestników Szkolnego Przeglądu Filmów Historycznych organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 5272/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z zakupem nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu „W Kręgu Legend Ziemi Kaszubskiej” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29
 • 5273/08/V/O - dofinansowania kosztów związanych z zakupem nagród dla uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy” organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
 • 5274/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców międzyszkolnych konkursów w ramach projektu „Gdynia – miasto, które mnie urzekło” organizowanych przez Zespół Szkół nr 14
 • 5275/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 5276/08/V/O - dofinansowania wyjazdu zespołu kameralnego Szkoły Muzycznej I i II stopnia na Międzynarodowy Konkurs im. Charles’a Hennen’a” w Holandii
 • 5277/08/V/O - dofinansowania wyjazdu ucznia Szkoły Muzycznej I i II stopnia na IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny do Seulu
 • 5278/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 kosztów związanych z pobytem uczniów i opiekunów ze szkoły w Karlskronie w ramach współpracy międzynarodowej
 • 5279/08/V/O - dofinansowania dla Zespołu Szkół nr 10 kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze Szwecji i Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej
 • 5280/08/V/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do szkoły w Stormarnschule w ramach wymiany międzynarodowej
 • 5281/08/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub” organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
 • 5282/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej
 • 5283/08/V/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2008
 • 5284/08/V/P - naprawy sterowników pojazdowych GPS.
 • 5285/08/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2008 r.
 • 5286/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Żelaznej 29 w Gdyni
 • 5287/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Słowackiego 46 w Gdyni
 • 5288/08/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 1-3 w Gdyni
 • 5289/08/V/M - umorzenia należności za lokal gminny położony przy ul. Morskiej
 • 5290/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeniesienie pomiarowych znaków wysokościowych
 • 5291/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód
 • 5292/08/V/M - określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sanockiej na grunt stanowiący własność osoby fizycznej przeznaczony pod budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stryjskiej – Przemyskiej
 • 5293/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Suchej, przeznaczonej wydzierżawienia
 • 5294/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Suchej, przeznaczonej wydzierżawienia
 • 5295/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Legionów, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5296/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starowiejskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5297/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętego Wojciecha, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5298/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Obrońców Wybrzeża, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5299/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
 • 5300/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej
 • 5301/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Tarnowa
 • 5302/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żółkiewskiego
 • 5303/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej
 • 5304/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górniczej
 • 5305/08/V/M - użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na plaży w Orłowie i przy wejściu na molo
 • 5306/08/V/M - rozwiązania z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Ejsmonda
 • 5307/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14 kl.10 lokal A przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 5308/08/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Necla 15-17 kl.17 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 5309/08/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy ul. Batorego
 • 5310/08/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na umieszczenie reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
 • 5311/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5312/08/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 5313/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej
 • 5314/08/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV
 • 5315/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej oraz określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych – ul. Snycerska
 • 5316/08/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
 • 5317/08/V/M - udziału Gminy Miasta Gdyni w przetargu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na najem pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Podchorążych 10 A
 • 5318/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 5319/08/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania dot. transportu drogowego w 2008 r.
 • 5320/08/V/U - wystąpienia o decyzje o pozwolenie na budowę dla inwestycji: „Budowa kanałów i przebudowa kanałów deszczowych w ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budowa urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
 • 5321/08/V/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2008 rok
 • 5322/08/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia klubu Integracyjnego przy ul. Norwida 4
 • 5323/08/V/P - zawarcia porozumienia dotyczącego dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie miasta Gdyni w roku 2008
 • 5324/08/V/P - podłączenia terminali statusów do systemu informatycznego COBRA w MCZK
 • 5325/08/V/P - rozbudowy systemu lokalizacji i nadzoru pracy pojazdów techniką GPS w MCZK
 • 5326/08/V/P - zamówienia transmisji on-line na www.gdynia.pl z Ogólnopolskich Spotkań Podróżników
 • 5327/08/V/P - rozwiązania umowy z Wydawnictwem "Marpress"
 • 5328/08/V/S - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic: "Bezpieczna dzielnica", "Kultura w dzielnicy" oraz "Gdynia po godzinach"
 • 5329/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zakup licencji - wykorzystanie materiałów w celach promocyjnych Gdyni
 • 5330/08/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na promocje miasta na łamach gazety "Echo Miasta" i na portalu www.cityatrakcje.pl
 • 5331/08/V/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR Informatora Trójmiejskiego Gdańsk- Sopot- Gdynia 2008r.
 • 5332/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu "Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników"
 • 5333/08/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga
 • 5334/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 5.150.000EUR na wykonanie  zadania "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej"
 • 5335/08/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegodo 206.000 EUR na usługe pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej"
 • 5336/08/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 5337/08/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 04.03.2008