Z dnia 2008-01-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.01.2008 r. w sprawie:
  • 4901/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/37/UI/17/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej
  • 4902/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/360/UI/116-W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich i Muchowskiego
  • 4903/08/V/U - akceptacji treści umowy KB/265/UI/83/W/2007 na wykonanie zadania: „Geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Chwaszczyńskiej i Śliskiej”
  • 4904/08/V/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/738/UI/291/W/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zatoki postojowej przy ul. Makuszyńskiego
  • 4905/08/V/P - przekazania środków pieniężnych w celu wykonania prawomocnego wyroku sądu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 08.02.2008