Z dnia 2008-01-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.01.2008 r. w sprawie:
 • 4583/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie kampanii promocyjnej miasta Gdyni w roku 2008 w TVP Gdańsk
 • 4584/08/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie wydzielenia geodezyjnego działki położonej przy ul. Żmudzkiej
 • 4585/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję filmu reklamowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4586/08/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2008”
 • 4587/08/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy MG/59/MGG/31/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 4588/08/V/M - akceptacji treści aneksu do umowy MG/60/MGG/32/D/07 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Wielkopolskiej
 • 4589/08/V/M - uchylenia zarządzenia nr 3816/07/V/M i zarządzenia nr 424707/V/M
 • 4590/08/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na konserwacje i naprawę kserokopiarek i faxów dla UM Gdyni w 2008 r. w części A, B, C oraz unieważnienie z odrzuceniem oferty wykonawcy w części D
 • 4591/08/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UM Gdyni – do 206.000 EUR w 2008 roku
 • 4592/08/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2008 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 4593/08/V/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2008 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 4594/08/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PORT LOTNICZY Gdańsk Sp. z o.o.
 • 4595/08/V/P - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 4596/08/V/O - ogłoszenia konkursu „Gdynia po godzinach”
 • 4597/08/V/P - ogłoszenia konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 4598/08/V/U - uregulowania należności za wykonanie map do celów informacyjnych dla potrzeb przygotowania inwestycji gminnych
 • 4599/08/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o konkursie na opracowanie „Koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej na budowę sali gimnastycznej w ramach rozbudowy SP nr 18
 • 4600/08/V/P - organizacji wizyty przedstawicieli władz The Tall Ships’ Races /Europe/ Ltd. Sail Training International
 • 4601/08/V/O - przyjęcia programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami realizowanych w ramach budżetu 2008 roku
 • 4602/08/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatu dotyczącego akcji „Wymień dowód osobisty”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 10.01.2008