Informacja z wykonania budżetu miasta za I kw. 2008r.Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na dzień 31.03.2008 r. 
zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 28.04.2009