Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za III kwartał 2008r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadywżce/deficycie na dzień 30.09.2008 r. 
zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 28.10.2008