Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za II kwartał 2008r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadywżce/deficycie na dzień 30.06.2008 r. 
zgodnie z art. 14 ustawy o finansach publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 01.08.2008